รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  META嬴政 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  Huobi ไม่สามารถถอนตัวและถูกแช่แข็งโดยไม่มีเหตุผล

  Huobi ไม่สามารถถอนตัวและถูกแช่แข็งโดยไม่มีเหตุผล ไม่อนุญาตให้ถอนและหลอกลวง พวกเขาใช้ข้ออ้างประเภทต่างๆ เพื่อหลบเลี่ยง ผ่านมาหลายเดือนแล้วยังไม่ได้จัดการเลย

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  火币无法提币无缘无故冻结
  火币无法提币无缘无故冻结,不给提币,诈骗。各种理由推脱。已经好几个月了,还没处理好
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว