รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT4172715436 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ประเทศไนจีเรีย
  ฟ้อง

  บอทโทรเลข paxd

  พวกเขาจะขอให้คุณส่งค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  paxd telegram bot
  they will ask you to send a transaction fee
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว