รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1962369106 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ถอนไม่ได้

  อยู่ห่างจากแพลตฟอร์มการฉ้อโกง ฝ่ายบริการลูกค้าไม่ได้แก้ปัญหา

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  钱包转出一直不到账,估计到不了了
  不要用黑平台,一直不到账找客服也不给处理 把钱吃了
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว