รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  FXNCHhpw5221 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ฟิลิปปินส์
  ฟ้อง

  ใครก็ตามที่ประสบปัญหาในการประมวลผล/ซื้อ crypto ใน Binance ล่าช้า

  มันล่าช้าไปตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม และฉันไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร การสนับสนุนไม่ได้ช่วย

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  Anyone experiencing delayed in processing/buying crypto in Binance.
  its been delayed since october 5 and I don't know what to do. the support is not helping
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว