รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  coinbase  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  GGGGC นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ไต้หวัน
  ฟ้อง

  หลอกลวง

  หลอกลวง

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  利用coinbase wallet詐騙
  詐騙集團利用民眾信任coinbase的情況下,說什麼coinbase在打知名度,跟這個網站合作,現在可以雲端挖礦,只要支付15udst就可以得到礦工憑證,所謂的礦工憑證(智能合約),根本就是讓詐騙集團可以合法無限並且直接的提取你錢包裡面的udst,期間還一直說,多投資一點回報更好,超好笑的😅 網站名稱:http://cb-titan.cc PS:網址只能由coinbase wallet進入,用一般瀏覽器沒辦法看。 交易哈希:0x5ff59fbd29ee605ac48e3f8db7e6ee148e203e7b45bfc1235ff0d4fa04300567 交易哈希裡面可以看到Transaction Action 下面有智能合約內容,內容就是對方可以無限的提取你錢包裡的金額😂
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว