รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1854829894 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือถอนได้ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน ฉันหวังว่าฝ่ายบริการลูกค้าจะติดต่อฉันได้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  无法登陆
  2021年9月23号突然登录不了,一直到今天也登录不了,客服界面不能打开,更别说登陆了,要命的是钱都在里面,现在绝望了,希望币安客服抓紧联系我,给我把问题解决了!!!
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว