รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3189062038 นักวิเคราะห์
  เผยแพร่ใน ตุรกี
  ฟ้อง

  แลกเปลี่ยน bnb

  เกิดข้อผิดพลาดในการแลกเปลี่ยนเงินลงทุนจำนวนเล็กน้อยเป็น bnb

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  bnb dönüştürme
  küçük bakiyeleri bnb’ye dönüştürme hatası
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว