รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  闲云野鹤啊 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ฝากไม่ได้

  ฝ่ายบริการลูกค้าไม่ตอบกลับ มันเป็นเหมือนการหลอกลวง

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  充币迟迟不给入账
  转入xt1100多个U直接不上账 客服也联系不上!如何能让用户信任平台
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว