รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3014945343 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  การเปิดรับ Huobi

  ราคาของ Huobi นั้นต่ำกว่าแพลตฟอร์มอื่น

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  火币交易所坑人
  火币交易所一到极端行情 就拔网线 而且这次插针了 价格比其他家都低很多
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว