รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  FXLFPywx4448 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  บังคับชำระบัญชี

  คำอธิบายถูกสร้างขึ้นโดยแพลตฟอร์ม ผู้ใช้ไม่สามารถควบคุมธุรกรรมของตนได้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  逐仓强平机制存在重大问题
  因为解释权在于平台,所以该机制失去用户利益的公平性。
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว