รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3287257240 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน สิงคโปร์
  ฟ้อง

  การฝากเงิน ADA ถูกปิดใช้งานตั้งแต่เมื่อวาน

  เกิดอะไรขึ้น? ดูอย่างต่อเนื่องว่าเครือข่ายถูกระงับหรือแออัด

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  ADA deposits have been disabled since yesterday.
  What’s going on? constantly see that the network is suspended or congested.
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว