รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  EXX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT2906658624 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ถอนไม่ได้

  ฝ่ายบริการลูกค้าไม่ตอบกลับและพวกเขาก็ล่าช้าในการถอนเงิน

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  客服在线不回复
  客服在线不回复,提币一直在拖延,也不给提
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว