รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BCEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT9165333912 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

  วางจำหน่ายในเดือนมิถุนายน ฉันไม่ได้ขายเพราะราคาต่ำ มี eth อยู่ในบัญชีของฉัน

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  交易所网站无法打开
  我账号里面还有eth,6月还可以打开,当时行情下跌,,没有卖出,现在网站无法打开了
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว