รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1008558689 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ถอนไม่ได้

  ฝ่ายบริการลูกค้าขอข้อมูลและล็อคบัญชีของฉันเป็นเวลา 3 เดือน โปรดดูแลแพลตฟอร์มนี้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  欧易恶意不让提币
  客服说联系专员解决然后专员通过邮箱要了一堆资料我也按照要求把所有资料全发过去了然后专员通知要冻结三个月属于恶意不让用户提币希望监管管一管欧易
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว