รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  fucoin  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT2768578676 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ถอนไม่ได้

  คุณสามารถฝากได้เท่านั้น ฝ่ายบริการลูกค้าปฏิเสธการถอน

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  提币要客服审核
  点提币后没联系客服,就提不了币,只能转入
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว