รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3896839720 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศมาเลเซีย
  ฟ้อง

  ไม่สามารถปิดโพซิชั่นได้

  ฉันประสบความสูญเสียครั้งใหญ่

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  OK拔网线
  其他平台都没事就OK用不了,合约没法平仓,现在网断了半个小时了
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว