รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3896839720 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ไม่สามารถปิดโพซิชั่นได้

  ฉันประสบความสูญเสียครั้งใหญ่

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  拔网线,无法平仓
  OK拔网线,无法平仓,无法止盈,止损都不行,只能看着亏损。
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว