รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  FINANCIAL  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1428579363 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน แอฟริกาใต้
  ฟ้อง

  ถอนกำไรไม่ได้

  ฉันได้ลงทุนกับคนบางคนและตอนนี้ฉันถอนกำไรไม่ได้แล้ว บริษัทไม่ใช่บริษัทการเงิน บริษัทเป็นผู้มีรายได้ที่ยอดเยี่ยมทางการเงิน

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  Unable to withdraw profit
  I have invested with some people and now I cant withdraw my profit.The company is not Financial, the company is Financial elite earners.
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว