รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  跳坑先锋 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  BINANCEการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจ

  เหรียญขายไม่ได้ พวกเขาสามารถซื้อได้เท่านั้น หากคุณขอบริการลูกค้า พวกเขาแค่ปัดความรับผิดชอบและบอกว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นของพวกเขา

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  币安去中心交易所
  他家的币不能卖出,只能买,找客服,他就各种推脱说不是他家的,他家没这个平台
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว