รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT2726722442 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  BINANCEบังคับให้หักทรัพย์สินของผู้ใช้และชักจูงผู้ใช้ ก่อให้เกิดการฉ้อโกงอย่างร้ายแรง

  BINANCEบังคับให้หักทรัพย์สินของผู้ใช้และชักจูงผู้ใช้ ก่อให้เกิดการฉ้อโกงอย่างร้ายแรง ซึ่งเป็นการหลอกลวง

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  强制划扣用户异常
  币安强制划扣用户资产,诱导用户,存在严重欺诈
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว