รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  芒果 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  หลอกลวง

  แพลตฟอร์ม Ouyi เป็นของหลอกลวง มันโกงผู้ใช้และถูกควบคุมโดยหุ่นยนต์

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  欧易平台有鬼,欧易交易平台弄虚作假,此平台有机器人控制
  欧易平台有鬼,欧易交易平台弄虚作假,此平台有机器人控制
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว