รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT4101770544 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  Huobi รั่วข้อมูลส่วนตัว

  ทีมฉ้อโกงในต่างประเทศมีข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับ Huobi พวกเขาสามารถโทรหาผู้ใช้และทราบคำสั่งซื้อและข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยตรง

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  火币泄露个人信息
  境外诈骗团队有火币个人信息资料,打电话过来直接知道订单和本人信息
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว