รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT4265577562 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  หลบ! ถอนเหรียญไม่ได้! ตอนนี้เว็บหาย

  หลบ! ถอนเหรียญไม่ได้! ตอนนี้เว็บหาย

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  跑路!前期提币提不出!现在网站都没了
  跑路!前期提币提不出!现在网站都没了 提不了币
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว