รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1215438635 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ถอนไม่ได้

  ถอนเหรียญไม่ได้ เครือข่ายดี ไม่เป็นไรที่จะใช้ซอฟต์แวร์อื่น Huobi กล่าวว่าเครือข่ายไม่ดี มันปลอมเกินไป

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  无法提币
  无法提币,网络是好的用其它软件都没问题,就火币网说网络不行,太假了
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว