รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1042794738 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  OKEX

  กี่เล่มก็ได้OKEX ระดมทุนพวกเขาหลบหนี ราคาขึ้นสูงแต่ลงเรื่อยๆ เหรียญนี้ระดมทุนได้เกือบ 1 หยวนในปีนั้น

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  别说你们了,欧意平台真是没有良心,募集的几款都跑路了,现在好像还有一个什么募集没有跑路,快一块钱的募集的现在售价竟然不足0.01分
  okex不管募集几款都跑路,募集价格高高的,一直下拉,这个币当年募集将近1块钱,那时候我在看,最会骗人的okex
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว