รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT4101770544 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเป็นเวลาสองวัน for

  ไม่สามารถเข้าสู่ระบบเป็นเวลาสองวัน for

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  两天上不去了
  两天上不去了,昨天还可以上去一次,然后又上不去
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว