รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  FXUSIdwu8266 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ตรึงบัญชีของคุณ ขายเหรียญไม่ได้

  การซื้อเหรียญนั้นรวดเร็วและการขายเหรียญครั้งแรกเป็นเรื่องปกติ หลังจากทำธุรกรรมครั้งเดียว บัญชีจะถูกระงับและไม่สามารถขายเหรียญได้อีกต่อไป

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  冻结账户,不能卖币
  买币很快,第一次卖币也正常,交易了一次之后就冻账户,不能卖币了
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว