รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT2635642667 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  การตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายใน Huobi ในขณะที่เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์อื่นได้ เกิดอะไรขึ้น?

  พูดไม่ออกเลย

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  火币又拔线了,显示在后台运行,直接又显示无网络连接,其它平台有网络连接,就你火币没有,怎么回事?
  火币又无网络,玩合约的又被坑了,真是无语。
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว