รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  小脑斧 นักวิเคราะห์
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  Huobi Global

  ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่า ถ้ามันขัดต่อผู้บริโภคและสิทธิ ฉันหวังว่าจะปิด Huobi

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  火币
  不知道,是真是假,如果这样抗害消费者,权益,希望封杀火币网,
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว