รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1762973092 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ตกลงไม่สามารถมาถึงหลังจากฝากเงิน! และเหรียญที่ฝากไว้ก็ถูกปิดกั้นโดยเจตนาร้าย ทัศนคติในการบริการลูกค้าแย่มาก

  ห้าวันแล้ว

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  充值到ok不到账!故意卡币、客服聊天也恶劣
  充币不到账,客服聊天恶劣,还不帮忙处理,充币5天了,就是不给到账
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว