รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT2897387455 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ฝ่ายบริการลูกค้าขึ้นบัญชีดำฉัน

  การตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เป็นอันตราย

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  客服拉黑
  故意断网,无法下单,联系客服,前后不一,客服拉黑
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว