รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3600613655 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ตัดการเชื่อมต่อเครือข่ายอีกครั้งหรือไม่?

  ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้Huobi Global

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  火币又拔网线了
  火币又拔网线交易不了,提币限制,火币最近频繁拔网线,欺诈用户
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว