รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3688898678 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  มองความจริงด้วยตัวคุณเอง

  พวกโกงเงิน!

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  自己看看头号交易所的眉目
  内部收割用户这就是频繁拔网线的原因有人要挣钱!
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว