รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3340240100 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ยุบ ตรึง ไม่สามารถดำเนินการและบังคับชำระบัญชีได้

  แม้แต่ข้อความยังล่าช้าไปสองชั่วโมง!

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  宕机 连不上线 卡死。无法操作导致爆仓
  宕机 连不上线 卡死。无法操作导致爆仓。短信延迟2小时才发来!
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว