รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  MEXC Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3436438650 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  เหรียญและเงินหมดแล้ว

  ราคาฐานเหรียญหด และในที่สุดเหรียญก็หายไปโดยไม่ให้เงินเรา CFX ก็เช่นกัน

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  买的币没有了,资金也没有了
  买的base币缩水严重,最后都没有这个币了,钱也没退回。还有买的cfx币没有了
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว