รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  MEXC Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1651512420 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  Pig ใช้ทรัพย์สินของผู้ใช้ในการถ่ายโอนข้อมูล

  ทำให้นักลงทุนรายย่อยขายตำแหน่งและซื้อตำแหน่งในราคาต่ำ วงจรอุบาทว์. ตรวจสอบหลายชั่วโมงหากคุณสมัครถอนเหรียญ เครือข่ายที่นี่แย่

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  pig恶意私自使用用户资产砸盘
  恶意私自使用用户资金砸盘让散户下车然后低价买入 恶意循环,提币审核几个小时,app卡顿服务区长期崩溃
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว