รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT8652642912 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  เหตุใดจึงไม่สามารถโอนสกุลเงินตามกฎหมายได้? ยอดคงเหลือไม่เพียงพอ

  ปิดการใช้งานเครือข่ายแล้ว .....

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  为啥法币转币币转不了,一直余额不足
  转币转不了,网络一直断线,。。。。。。。。
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว