รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT9707174082 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  รถรับ - ส่งส่วนตัว

  ความปลอดภัยไม่ดี ไม่มีการกำกับดูแล. มีคนเพิ่มคุณ WeChat และขอโอน ไม่สามารถร้องเรียนได้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  法币购买私下转账
  安全性太差私下转账,无监管机制,还有加微信转账的,用户损失无法申诉
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว