รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT5193175422 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  เกิดการฉ้อโกง ผู้ขายไม่ให้เหรียญที่ฉันซื้อมา ไม่มีการคืนเงินหลังจากยกเลิกคำสั่งซื้อ

  ไม่สามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าได้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  诱导欺诈,买币卖方不放币,取消订单不退款
  买币卖方不放币,取消订单不退款,电话打不通,客服联系不上
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว