รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT9044225382 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  เครือข่ายที่ปิดใช้งาน

  Shib เพิ่มขึ้น 100% แต่พวกเขาเพียงแค่อายัดทรัพย์สิน

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  拔网线
  Shib涨了100%,就把网线拔了,直接冻结资金
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว