รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  BINANCE  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  跳坑先锋 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  การบริการลูกค้าทำให้ความรับผิดชอบลดลงเสมอ

  ผู้ที่ลงทุนในBINANCE โชคร้าย เงินอาจจะหมดไปโดยไม่มีเหตุผล

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  币安这垃圾狗,客服还推三拉四,不管问题所在
  谁做币安谁倒霉,那天钱没了都不知道,、
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว