รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3600613655 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ไม่สามารถถอนได้

  จำกัด การถอน Huobi ประโยคที่ไม่เป็นธรรม ราคาเหรียญไม่ถึง 1 เหรียญ

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  无法提币
  火币限制提币,实行霸王条款行径,提币到其它交易所限额不让提,币价应该跌破一美元
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว