รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT2435297551 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ไม่สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้

  ไม่สามารถฝากและถอนเหรียญเป็นเวลาสองสามชั่วโมง ส่งผลต่อประสบการณ์การทำธุรกรรมของผู้ใช้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  拔网线
  断网拔网线,无法提充币,持续好几个小时,验证影响用户交易体验
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว