รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1728839407 นักวิเคราะห์
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ถอนเข้าไม่ได้Huobi Global

  มันจะลดลงหรือไม่? หากมีเหรียญบางเหรียญมีความผันผวนอย่างมากเหรียญจะไม่สามารถซื้อขายได้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  火币提不了币
  火币提不了币,是不是准备跑路,还有一有某个币涨的厉害,突然买也卖不了,卖也卖不了,甚至登陆不上
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว