รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  Huobi Global  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT2298259949 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ยุบ

  Dogecoin เพิ่มขึ้นเพียง 200% และคุณไม่สามารถเชื่อมต่อได้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  宕机
  狗币刚涨200%就拔网线玩不起 你开什么交易所
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว