รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  Mukkala นักลงทุน
  เผยแพร่ใน อินเดีย
  ฟ้อง

  ไม่มีการตอบกลับจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

  ไม่ได้ปล่อยเงินของฉันไปยังบัญชีธนาคารของฉัน

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  No response from customer support
  Not released my funds to my bank account
  ไม่สามารถถอนได้

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว