รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT1227297971 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  อย่าเปิด URL นี้ มันจะล้างบัญชีของคุณ

  นี่เป็นของปลอมและฉันได้ยืนยันกับ บริษัท แล้ว มีคนโดนโกง

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  遇到此链接不要打开,会掏空你的账户
  已与官方证实这是假的,如果登录会掏空你的账户,已经有人中招
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว