รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKCOIN  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT3667331797 ผู้ประกอบการ
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ไม่สามารถรับ Token

  อย่าถูกโกง

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  无法领取空投
  不给空投,不要上当受骗,
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว