รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT7508554822 โบรกเกอร์
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  ตกลงแลกเปลี่ยน

  มีความเสี่ยงที่จะขโมยเหรียญของคุณเข้ามาOKEX . เข้าร่วมใน Ok airdrop และขายสกุลเงินโดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ใช้ไม่รู้

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  OK交易所
  欧易交易所有盗币风险,参加Ok空投,在用户不知情的情况下自动把币变卖提走
  มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว