รายละเอียดการเปิดเผย
  ที่อยู่ของคุณ หน้าแรก  >  การเปิดเผย  >  OKEX  >  รายละเอียดการเปิดเผย
  เขียนการร้องเรียน
  BIT2399950508 นักลงทุน
  เผยแพร่ใน ประเทศจีน
  ฟ้อง

  บางครั้งไม่มีปฏิกิริยา

  มันอาจจะย่อ คิดให้ดีก่อนลงทุน ...

  ต่อไปนี้เป็นเนื้อหาต้นฉบับ
  今天有时没有反应。
  怀疑可能要跑路,投资需谨慎。。。。。。。。。。。
  การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ

  ฟ้อง

  คำเตือน
  ×

  ยืนยันว่าปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้ว